CỜ VUA OTK CHESS BỒI DƯỠNG TRÍ TUỆ - TRÁI TIM - KHÍ PHÁCH

Dành cho lứa tuổi từ 18 trở lên và các trường Đại Học


BẠN LÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ BẠN ĐANG TÌM KIẾM PHƯƠNG PHÁP KHÁM PHÁ NĂNG LỰC TIỀM ẨN CỦA BẢN THÂN TỪ TRÍ TUỆ ĐẾN TRÁI TIM VÀ KHÍ PHÁCH THÔNG QUA MÔN HỌC CỜ VUA?

Bạn là sinh viên đại học và bạn đang tìm kiếm một chương trình đặc biệt để phát triển bản thân và chuẩn bị cho tương lai tươi sáng? Hãy tham gia ngay vào Chương trình Cờ Vua OTK Chess dành riêng cho sinh viên Đại học, nơi tinh thần khởi nghiệp được kích thích và các kỹ năng chiến lược được đào tạo chuyên sâu. 

CÙNG CỜ VUA OTK CHESS KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH CỦA SỰ ĐỘT PHÁ, TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TỪ TRÍ TUỆ ĐẾN TRÁI TIM, KHÍ PHÁCH.

Cờ Vua OTK Chess, Cờ Vua Trí Tuệ, Lớp Học Cờ Vua, Cờ Vua, học cờ vua ở Trịnh Hoài Đức

Tri thức sâu rộng

Cờ Vua OTK Chess, Cờ Vua Trí Tuệ, Lớp Học Cờ Vua, Cờ Vua, học cờ vua ở Cung văn hóa

Trái tim âm áp

Cờ Vua OTK Chess, Cờ Vua Trí Tuệ, Lớp Học Cờ Vua, Cờ Vua, học cờ vua ở Xuân Thủy

Khí phách vững vàng

1. Cờ Vua OTK Chess Phát Triển Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược:

Chương trình OTK Chess không chỉ là một khóa học về cờ Vua, mà còn là hành trình đưa bạn đến với thế giới của tư duy chiến lược. Bạn sẽ học cách xây dựng chiến lược, đánh giá tình hình, và ra quyết định nhanh chóng - những kỹ năng quan trọng không chỉ trong OTK, mà còn trong sự nghiệp và cuộc sống.

2. Cờ Vua OTK Chess - Kiến Thức Chiến Lược Doanh Nghiệp:

Chương trình cờ Vua OTK Chess giúp sinh viên hiểu rõ về chiến lược doanh nghiệp, từ việc quản lý nguồn lực đến xây dựng kế hoạch phát triển. Bạn sẽ được tiếp xúc với những bài học thực tế từ doanh nhân thành công, tạo ra cơ hội hiểu biết sâu rộng về thế giới doanh nghiệp.

3. Cờ Vua OTK Chess Bồi Dưỡng Tư Duy Logic và Sáng Tạo:

Chương trình cờ Vua OTK Chess không chỉ là về việc di chuyển quân cờ trên bàn cờ, mà còn về việc di chuyển ý tưởng trong đầu bạn. Tư duy logic và tư duy sáng tạo là chìa khóa giúp bạn giải quyết vấn đề và đổi mới, hai yếu tố quan trọng để thành công trong mọi ngành nghề.

4. Cờ Vua OTK Chess Trang Bị Kỹ Năng Công Việc Quan Trọng:

OTK Chess không chỉ bồi dưỡng tư duy, mà còn giúp bạn trang bị những kỹ năng quan trọng trong môi trường làm việc. Quản lý công việc, xử lý áp lực, và quản lý thời gian sẽ trở nên dễ dàng hơn với những bài học từ chương trình.

CỜ VUA OTK CHESS ĐƯA SINH VIÊN ĐẾN VỚI TẦM CAO MỚI CỦA SỰ NGHIỆP

Hãy để cờ Vua OTK Chess là hành trình cho sự nghiệp tương lai của bạn. Đăng ký ngay để trải nghiệm không chỉ là một lớp học, mà là một cơ hội khám phá sự sáng tạo và khởi nghiệp trong bạn!

Sinh viên đăng ký học tại trung tâm OTK, Nhà trường đăng ký triển khai chương trình vui lòng liên hệ số hotline 09.1135.2011.

Xem thêm các chương trình khác...